EnTrust: (Ne)důvěra vůči vládnutí v evropských zemích - předpoklady, dopady a řešení 

Cílem projektu Enlightened trust: An examination of trust and distrust in governance – conditions, effects and remedies je prozkoumat různé aspekty důvěry a nedůvěry vůči vládnutí v evropském kontextu. Projekt probíhá od února 2020 do ledna 2024 a je financován Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020.

O projektu Výsledky pro veřejnost Akademické výstupy Členové týmu Kontakt

O projektu

Náš výzkum vychází ze tří hlavních myšlenek. Za prvé, důvěru a nedůvěru chápeme jako odlišné, stejně důležité a vzájemně provázané dimenze, které charakterizují vztah mezi občanem a vládnutím na různých úrovních. Za druhé, důvěru, nedůvěru a jejich vzájemné vztahy považujeme za kolektivní jevy, které se utvářejí činností, soupeřením a vyjednáním řady aktérů napříč nejrůznějšími oblastmi společenského života. A za třetí, považujeme za nezbytné zkoumat souvislosti důvěry a nedůvěry s ohledem na to, komu konkrétně lidé důvěřují či nedůvěřují - na jaké úrovni (např. lokální či celostátní) a v jakých oblastech.

Cíle: 

  • vyvinout interdisciplinární a vícedimenzionální teoretický rámec pro studium vztahů mezi důvěrou a nedůvěrou ve vládnutí, který se bude doplňovat se stávajícími sociologickými, politologickými, psychologickými, etickými a filozofickými přístupy;
  • zmapovat různé "kultury" důvěry a nedůvěry, jejich vývoj a provázanost napříč časem;
  • identifikovat a rozpracovat ověřené nástroje, jak budovat důvěru a zacházet s nedůvěrou;
  • proaktivně informovat veřejnost o našich zjištěních a připravit doporučení pro praxi a pro tvorbu veřejných politik.

Naši zahraniční partneři:

Výsledky pro veřejnost

Zde budeme postupně zveřejňovat naše výsledky určené pro širokou veřejnost.

Akademické výstupy

Zde budeme postupně zveřejňovat naše výsledky určené pro akademickou veřejnost.

Kontakt

V případě zájmu kontaktujte vedoucího projektu prof. Petra Macka na adrese macek@fss.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info