CATCH-EyoU

Constructing Active Citizenship with European Youth: Policies, Practices, Challenges and Solutions

CATCH-EyoU je mezinárodní výzkumný projekt financovaný Evropskou unií (program Horizon 2020) probíhající mezi zářím 2015 a zářím 2018. Hlavním koordinátorem je Univerzita v Boloni (prof. Elvira Cicognani). Tým z IVDMR FSS MU je jedním z devíti mezinárodních partnerů.

Cíle

 • Porozumět, jakými různými způsoby se projevuje aktivní občanství mladých lidí na lokální, národní i celoevropské úrovni.
 • Popsat faktory, které aktivní občanství mladých lidí formují (individuální faktory, rodina, vrstevníci, volnočasové organizace, média, škola a instituce).
 • Připravit nástroje a doporučení, jak aktivní občanství mladých lidí podpořit.

Součásti projektu (pracovní balíčky)

 • Vytvoření integrativní teorie aktivního evropského občanství mladých lidí (WP2)
 • Analýza veřejných politik zaměřených na aktivní občanství mládeže (WP3)
 • Využití dříve sesbíraných volně dostupných dat - ICCS, ESS, Eurobarometer apod. (WP4)
 • Analýza mediálních reprezentací aktivního evropského občanství mladých lidí (WP5)
 • Výzkum role aktivního evropského občanství a evropských témat ve školním prostředí (WP6)
 • Longitudinální dotazníkové šetření aktivního občanství u populace ve věku 16-26 let (WP7)
 • Případová analýza úspěšných mládežnických organizací (WP8)
 • Intervenční studie ve školním prostředí (WP9)

Český tým

Pro veřejnost

Závěrečná zpráva české části projektu

Perspectives of policy makers on EU and on youth active citizenship

Focusing on inequalities in youth active citizenship: Findings from large European surveys

Putting Europe together: which Europe and what youth in the media today

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info