Občanství a demokracie

V rámci tématu Občanství a demokracie zkoumáme, jak se individuální psychologické a společenské faktory promítají do občanské participace a politických či meziskupinových postojů mladých lidí. Zajímá nás například, jak si člověk utváří svůj vztah k demokracii, důvěru ve druhé lidi a instituce, občanskou, národní a evropskou identitu, toleranci vůči jiným sociálním skupinám či pocit vlastního vlivu na společenské dění. V souvislosti s občanstvím a demokracií se věnujeme rovněž rozdílům mezi mladými lidmi ze společenské majority a menšin, roli nových médií či občanské socializaci ve školním prostředí.

Aktuální projekty

Dřívější projekty

  • Utváření aktivního občanství evropskou mládeží, CATCH-EyoU (Horizon 2020; 2015-2018) - více informací: česká stránka projektuoficiální stránka projektu (anglicky), muni.cz 
  • Determinanty růstu extremismu a populismu v čase ekonomické krize (GAMU; 2015-2017) - více informací: muni.cz
  • Psychologické aspekty občanské participace adolescentů (GAČR; 2014-2016) - více informací: muni.cz
  • Procesy ovlivňující demokratickou správu a participaci, PIDOP (7. RP EU; 2009-2012) - více informací: oficiální stránka projektu (anglicky), muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info