Nadané děti

Našim cílem je porozumět vývoji nadání a důležitým faktorům, které jej od útlého věku formují. Zajímá nás, jakým způsobem se poznávací schopnosti i mimointelektové dovednosti nadaných dětí rozvíjejí, jakou roli hraje rodina, škola, vrstevníci i širší společnost. Zejména však chceme přispět ke zlepšování stavu péče o nadané děti v ČR. Snažíme se poskytovat učitelům, rodičům i samotným dětem výzkumem ověřené, ale současně aplikovatelné poznatky. Zaměřujeme se zejména na identifikaci nadání a vývoj diagnostických metod. Vyvinuli jsme např. test TIM, který je zaměřen na vyhledávání nadaných žáků v matematice, a komplexní systém Invenio, který je zaměřen na diagnostiku kognitivních a socio-emočních schopností pomocí videoher. Kromě diagnostiky realizujeme kurzy na rozvoj schopností i na sociální a emoční podporu dětí. V dané problematice vzděláváme učitele i psychology a poskytujeme psychologické poradenství jak nadaným dětem, tak i jejich rodičům a pedagogům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info