Digitální média

V rámci tématu Digitální média zkoumáme psychosociální, vývojové, sociologické a politické dopady používání informačních a komunikačních technologií. Naším hlavním zaměřením je výzkum dětí, adolescentů a rodin, v rámci něhož zkoumáme např. problematické online zkušenosti a rizika pro děti, online vztahy, online komunikaci, kyberšikanu a online agresi, behaviorální závislosti a excesivní používání internetu, internet a zdraví (např. poruchy příjmu potravy a digitální technologie), sexualitu a digitální média, online bezpečnost a soukromí, nová média a politickou participaci, nebo vývoj lokálních médií.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info