Zkušenosti adolescentů: mladí Češi v a po období sociálních změn

Výzkumný projekt “Zkušenosti adolescentů: mladí Češi v a po období sociálních změn” podporovaný Grantovou agenturou České republiky (projekt GA19-22997S)  se zaměřuje na psychické a sociální charakteristiky dospívajících v posledních třiceti letech, ve kterých  českou společnost provázely významné politické, ekonomické, kulturní a sociální změny. Chceme zjistit, jak se v tomto období proměňovaly a proměňují denní aktivity adolescentů, jejich cíle a budoucí očekávání, jaké problémy se jich dotýkají a jak se vyrovnávají s obtížnými situacemi. Také nás zajímá, jak vnímají sami sebe,  jak jsou spokojeni se svým životem a zda mají pocit, že ho mohou aktivně ovlivnit.

Ve výzkumu srovnáváme čtyři kohorty adolescentů. První dotazníkové šetření k výše uvedeným tématům bylo provedeno v r. 1992. Jde o generaci dospívajících, která prožila svoje dětství ještě v totalitním režimu v bývalém Československu. Jejich dospívání bylo poznamenáno velkými společenskými změnami, které v mnohém zasáhly nejen je, ale i jejich rodiče a školní prostředí. Jak mladí lidé, tak i střední a starší generace hledala svoji novou identitu, životní a životní perspektivu. Jak ukazují výzkumy z první poloviny 90. let, provázela je vysoká míra optimismu a pocit svobody rozhodování. Druhé dotazníkové šetření jsme provedli u kohorty adolescentů na počátku nového milénia, v r. 2001.  Tito dospívající prožívali v období společenských změn již i svoje dětství, společně se svými rodiči byli již naplno konfrontováni s novými společenskými podmínkami a realitou dne v demokratické transformující se společnosti. Třetí  dotazníkové šetření proběhlo u stejné kohorty dospívajících  o dalších devět let později – v r. 2011. V té době  již byla Česká republika plně konsolidovaná evropská země, život dospívajících v této době zasáhl již naplno internet.  Čtvrté dotazníkové setření proběhne v r. 2019.  Tato generace dospívajících se liší od předchozích především tím, jak jejich život zasahují média, především v podobě aktivit na různých sociálních sítích. Jejich připojení do virtuálního prostředí se stává nedílnou součástí jejich života.

S odkazem na společenské a kulturní změny v průběhu posledních třiceti let formulujeme pro současnou kohortu adolescentů následující výzkumné předpoklady (hypotézy):

  • ve srovnání s generací z počátku 90. let, současní adolescenti hodnotí současnou společnost více realisticky, nejsou takoví optimisté a zažívají vyšší míru společenské nejistoty,
  • ve srovnání s generací adolescentů z počátku nového milénia, současná kohorta adolescentů je více orientována na materiální hodnoty a je také více individualistická,
  • ve srovnání s předchozími generacemi, rodiče zůstávají nejdůležitější referenční osoby pro současné adolescenty,
  • školní prostředí je u současné generace vnímáno jako přátelštější a demokratičtější ve srovnání s předchozími kohortami adolescentů,
  • vnímaná úroveň sebekontroly, seberegulace a sebehodnocení bude podobná jako u předchozí kohorty z počátku nového milénia a vyšší než byla u adolescentů v 90. letech
  • pokud jde o hodnoty a budoucí perspektivy, zažívá současná generace více nejistoty, jejich představy o budoucnosti jsou méně jasné.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info