Adolescence a mladá dospělost

V rámci tématu Adolescence a mladá dospělost se dlouhodobě výzkumně zabýváme různými aspekty psychického a sociálního vývoje v období dospívání a v tranzici do období dospělosti. Zajímá nás, jak se utváří osobnost, jaký vliv mají kognitivní, emocionální a sociální charakteristiky na formování vztahu k sobě samému (problematika utváření identity, sebepojetí, sebehodnocení, autonomie, životní spokojenosti, well-being, osobní perspektiva, hodnoty), jak se proměňují a jaký význam mají v tomto procesu interpersonální vztahy (v rodině, vrstevnické vztahy, partnerské vztahy). Jedná se o longitudinální a průřezové výzkumy, kombinujeme kvantitativní  a kvalitativní výzkum.

Výzkumný tým:

Petr Macek,  Lenka Lacinová, Stanislav Ježek, Ondřej Bouša, Hynek Cígler, Radka Neužilová Michalčáková, Jan Širůček, Tomotaka Umemura, Dana Juhová, Petra Daňsová, Lenka Pivodová, Jakub Kraus, Carlos A. Almenara

Asistující doktorští studenti:

Lucie Lomičová, Lucia Kvitkovičová, Ivana Dvořáková, Zuzana Vokřálová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info