Výzkumná témata

Výzkumné zaměření institutu

 

Na IVDMR v současnosti probíhá celá řada výzkumných projektů, týkající se široké palety témat zejména z vývojové a sociální psychologie. Přesto se specializujeme na určité oblasti, kolem kterých se soustředí jednotlivé výzkumné týmy. Rozcestník témat a výzkumných týmů naleznete právě zde; kolem těchto témat se potom točí jednotlivé výzkumné projekty.

Mezi tato témata patří výzkum rodiny, rodičovství, rodinných vztahů. Úzce souvisejícím tématem je výzkum citové vazby (attachmentu), který se však nezaměřuje výhradně na raný vývoj, ale rovněž i na citovou vazbu v dospělosti, v partnerských vztazích atp. Nosným tématem je rovněž výzkum adolescence a vynořující se dospělosti, tedy přechod z dospívání do dospělosti. Věnujeme se dále i psychologie internetu, výzkumu digitálních médií, kyberkultuře a bezpečnosti na internetu. Další výzkumný tým se zabývá participací (zejména dospívajících) lidí na občanské společnosti, vnímáním demokratických principů a souvisejících psychologických a společenských faktorů. Samostatným tématem je potom výzkum nadání, nadaných dětí a vývoj příslušných diagnostických metod. Poslední oblastí, které se náš Institut věnuje, je důraz na kvalitní statistické a metodologické zázemí prováděných výzkumů. Psychometrický tým se proto věnuje různým aspektům měření lidských vlastností v různých kontextech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info