Nabízíme odbornou spolupráci

 

Spolupráce s akademickou sférou

Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny běžně spolupracuje s jinými výzkumnými pracovišťmi na ryze psychologických i mezioborových projektech. Přemýšlíte-li nad společným projektem, kontaktujte nás.

Spolupráce s komerční sférou

Stejně tak nabízíme spolupráci i soukromým firmám na řešení projektů aplikovaného výzkumu. Může jít o řešení konkrétních aplikovaně-výzkumných projektů souvisejících s výzkumným zaměřením IVDMR (např. vývoj dětí v rodině, rodičovství, témata týkající se bezpečnosti na internetu, internetové gramotnosti, diagnostikou a rozvojem nadaných dětí aj.) a může jít rovněž o samotnou realizaci či zpracování dat z aplikovaného výzkumu. Pracovníci IVDMR se zapojují do vývoje diagnostických metod a měřících nástrojů pro komerční subjekty.

Výhodou takové spolupráce je zaštítění výsledků jménem renomované instituce a garance vysoké kvality dodané práce. V případě zájmu nás kontaktujte.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info