Diplomové a dizertační projekty

 

Výzkumníci IVDMR běžně spolupracují se studenty katedry psychologie FSS MU i z jiných pracovišť na tématech jejich diplomových (ať už bakalářských nebo magisterských) či dizertačních projektů. Výhodou takové spolupráce je to, že práce vzniká v rámci širšího výzkumného záměru či projektu, často v kolektivu dalších výzkumníků. Její výstupy poslouží ostatním členům týmu a lze je též snadněji publikovat v odborném časopise.

Bakalářské a magisterské diplomové práce

Máte-li zájem zapojit se do výzkumu na IVDMR prostřednictvím své bakalářské či magisterské dipomové práce, prohlédněte si stávající výzkumné týmy na IVDMR a rovněž aktuálně realizované výzkumné projekty. Můžete se rovněž zaměřit na jednotlivé výzkumníky na IVDMR a na oblasti, ve kterých zpravidla publikují a kterým se věnují. Rovněž na této stránce se občasně objevují konkrétní nabídky blíže specifikovaných témat, ze kterých je možné přímo si vybírat.

Doktorské studium

Chcete-li začít studovat své doktorské studium ve spolupráci s IVDMR, budeme velmi rádi. Na Fakultě sociálních studií je v současné době možné studovat obecnou, vývojovou a sociální psychologii, tato studia se však ve značné míře prolínají. Nabídka možných školitelů je navíc značně širší a část z nich působí právě na IVDMR. Chcete-li svůj doktorský projekt směřovat některým z výzkumných směrů, do kterých se profiluje IVDMR, neváhejte nás kontaktovat, případně můžete oslovit příslušné pracovníky IVDMR (nezapomeňte, že školiteli doktorských studentů mohou být jen docenti a profesoři; na druhou stranu je poměrně běžné, že doktorand má kromě svého školitele ještě i konzultanta, se kterým je v užším kontaktu).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info