EU Kids Online v České republice

EU Kids Online IV je mezinárodní studie zaměřená na zkoumání problematiky online rizik a bezpečnosti na internetu u dětí v Evropských státech. Výzkum navazuje na výsledky EU Kids Online II z roku 2010. V České republice je projekt realizován pod vedením prof. PhDr. Davida Šmahela, Ph.D. na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

27. 10. 2017

Kontext projektu

V současné době je důležité porozumět komplexní problematice online rizik, neboť použití internetu se stává stále běžnější součástí života dětí i rodičů. Mezi možné typy rizik, se kterými se dnešní děti mohou setkat, patří shlížení nevhodného obsahu (např. pornografie, násilí, rasismus), nežádoucí nebo nepříjemný kontakt ze stran druhých lidí (např. flirtování, sexuální obtěžování, zastrašování, zneužití osobních údajů, narušování soukromí), nebo nevhodné chování, kterého se dopouštějí samotné děti (např. zastrašování, šikana). Ve spojitosti s těmito riziky však stále zůstává mnoho otázek. Jak často se s nimi děti a dospívající setkávají? Jak často při setkání s rizikem dochází k negativním důsledkům? Jak na ně děti reagují? Jsou některé děti zvláště zranitelné? Jak na tato rizika mohou – a mají – reagovat rodiče? Nezapomínáme přitom ani na pozitivní dopady používání internetu a zaměřujeme se i na otázky toho, jak dětem a dospívajícím internet pomáhá a jaké dovednosti díky němu získávají.

EU Kids Online IV proto zkoumá to, jaké zkušenosti děti a dospívající při používání internetu zažívají. Projekt klade důraz na zachycení širšího kontextu celé problematiky. Hlavním cílem projektu je sestavení a realizace mezinárodního průzkumu zaměřeného na dětskou zkušenost s online riziky a porovnání zjištění se situací v roce 2010. Výzkum bude realizován v rámci školního vyučování ve školním roce 2017/2018. Budou se jej účastnit děti a dospívající navštěvující čtvrté třídy základních škol až žáci třetích ročníků středních škol a gymnázií.

Očekávané výsledky

  1. Získání poznatků ohledně dětských zkušeností s online technologiemi, jejich povědomí o online rizicích a bezpečnosti a prozkoumání jejich vnímání i praktických strategií k jejich zvládání.
  2. Mezinárodní porovnání chování na internetu v zapojených státech Evropy.
  3. Empiricky podložená doporučení pro odborníky z praxe.
  4. Porovnání současné situace s rokem 2010.

Podoba sběru dat

Data budou sbírána prostřednictvím online dotazníku na školách v celé ČR. Otázky v dotazníku se budou týkat zkušeností s použitím technologií (počítačů, telefonů a dalších zařízení), aktivit na internetu (např. použití sociálních sítí) a možných rizik internetu (např. setkání s kyberšikanou). Sběr dat bude administrován zaškolenými pracovníky projektu. Sběr proběhne v rámci jedné vyučovací hodiny. Všichni respondenti se účastní dobrovolně, každý z nich může kdykoli během vyplňování dotazníku z výzkumu odstoupit a nemusí odpovídat na žádnou otázku, u které by se cítili nepříjemně. Nebudou sbírána citlivá data ani identifikační údaje. Účast je podmíněna souhlasem rodiče či zákonného zástupce. Před začátkem i po skončení vyplňování dotazníku bude prostor na případné otázky či komentáře.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info