CATCH-EyoU

Constructing Active Citizenship with European Youth: Policies, Practices, Challenges and Solutions

CATCH-EyoU je mezinárodní výzkumný projekt financovaný Evropskou unií (program Horizon 2020) probíhající mezi zářím 2015 a zářím 2018. Hlavním koordinátorem je Univerzita v Boloni (prof. Elvira Cicognani). Tým z IVDMR FSS MU je jedním z devíti mezinárodních partnerů.

Cíle

 • Porozumět, jakými různými způsoby se projevuje aktivní občanství mladých lidí na lokální, národní i celoevropské úrovni.
 • Popsat faktory, které aktivní občanství mladých lidí formují (individuální faktory, rodina, vrstevníci, volnočasové organizace, média, škola a instituce).
 • Připravit nástroje a doporučení, jak aktivní občanství mladých lidí podpořit.

Součásti projektu (pracovní balíčky)

 • Vytvoření integrativní teorie aktivního evropského občanství mladých lidí (WP2)
 • Analýza veřejných politik zaměřených na aktivní občanství mládeže (WP3)
 • Využití dříve sesbíraných volně dostupných dat - ICCS, ESS, Eurobarometer apod. (WP4)
 • Analýza mediálních reprezentací aktivního evropského občanství mladých lidí (WP5)
 • Výzkum role aktivního evropského občanství a evropských témat ve školním prostředí (WP6)
 • Longitudinální dotazníkové šetření aktivního občanství u populace ve věku 16-26 let (WP7)
 • Případová analýza úspěšných mládežnických organizací (WP8)
 • Intervenční studie ve školním prostředí (WP9)

Český tým

Pro veřejnost

Perspectives of policy makers on EU and on youth active citizenship

Focusing on inequalities in youth active citizenship: Findings from large European surveys

Putting Europe together: which Europe and what youth in the media today

Publikace

2018

2017

Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info