Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

VITOVIN: Vytvoření interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu internetu a nových médií

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem je vytvoření kvalitního interdisciplinárního a mezinárodního týmu v oblasti sociálně vědního výzkumu internetu a nových médií. Kromě českých vědců z oborů psychologie, sociologie či mediálních studií se tak projektu účastní i řada zahraničních expertů.

Vytvořený tým se aktivně podílí na realizaci mezinárodních výzkumů, konkrétně pak například na projektu EU Kids Online III (www.eukidsonline.net).

Tým vytvořený v rámci projektu zahájil svou činnost 1. 7. 2012 a bude se výrazně podílet na výuce nových kurzů, realizaci workshopů a konferencí pro studenty a začínající vědce.

Výsledkem projektu budou proškolení výzkumní pracovníci, čímž dojde ke zvýšení jejich vědeckého potenciálu. Výstupem týmu budou recenzované publikace a také popularizačně zaměřené publikace, jejíchž cílem je šíření výsledků vědy v rámci ČR a regionu města Brna. Bude také organizována mezinárodní konference a další workshopy pro akademické pracovníky, Ph.D. studenty a Mgr. studenty.

Výzkumný tým:


Kontakty

Odborný garant: David Šmahel, smahel@fss.muni.cz
Manažerka projektu: Klára Šmídová, klr.smidova@gmail.com

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 218/10, 602 00 Brno

Projekt byl podpořen z fondů OPVK

Pro média a tiskové výstupy projektu

Napsali o násInstitut výzkumu dětí, mládeže a rodiny © 2012 | Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
simkova@fss.muni.cz | +420 549 498 272