Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii (GAP407/11/0141)

Předkládaný projekt usiluje o zodpovězení následující otázky: Jak probíhá osvojování si integrativní psychoterapeutické perspektivy v průběhu Výcviku integrace v psychoterapii? Integrace v psychoterapii je v současnosti jedním z ústředních témat psychoterapeutického výzkumu, nicméně oblast psychoterapeutických výcviků dodnes zůstává mimo pozornost výzkumníků. Osvojení si integrativní psychoterapeutické perspektivy je spojeno se specifickými výzvami a k porozumění tomuto procesu je zapotřebí výzkumu.

Tento projekt bude s využitím metody zakotvené teorie (kombinované s Qmetodologií a metodologií případových studií) zkoumat vzorce, fáze, kritická místa, otázky a dilemata, která se budou vynořovat v procesu utváření integrativní perspektivy u frekventantů. Výzkumné otázky se zaměřují na:

Pětiletá délka projektu odpovídá délce jednoho běhu zkoumaného výcviku.Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny © 2012 | Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
simkova@fss.muni.cz | +420 549 498 272