Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Tenká hranice mezi poruchou a zdravým životním stylem: zkoumání online chování dnešních mladých lidí (GA15-05696S)

Online komunity, webové stránky a aplikace “pro-ana” a “pro-mia” (podporující anorexia a bulimia nervosa) se dostávají do centra zájmu odborníků i veřejnosti. Stále více mladých lidí používá internet a ICT při řešení problémů kontroly váhy a životního stylu, nutnost porozumět rizikům a mechanismům jejich online chování tak začíná být vysoce aktuální. Tento projekt se proto zaměřuje na online chování a používání informačně komunikačních technologií (ICT) ve spojitosti s kontrolou tělesné hmotnosti, tělesným schématem a poruchami příjmu potravy u mladých lidí (13 - 28 let). Předkládaný výzkum bude primárně založen na datech z kvalitativních rozhovorů s respondenty s poruchami příjmu potravy a s jejich profesionálními pečovateli a z kvantitativní studie postavené na online dotazníku na vzorku minimálně 1000 respondentů.

Cílem výzkumu je zmapovat, jak mladí lidé s poruchami příjmu potravy používají ICT a internet v kontextu těchto onemocnění a vyhodnotit rozdíly mezi těmi, kdo jsou potenciálně ohroženi vznikem poruchy příjmu potravy a těmi, kdo pouze vyznávají zdravý životní styl.

Cíle projektu

  1. Zmapovat, jak mladí lidé s poruchami příjmu potravy používají ICT a internet.
  2. Zhodnotit poznatky profesionálů v této oblastiohledně chování jejich klientů/pacientů online.
  3. Vyhodnotit rozdíly mezi mladými lidmi, kterým hrozí poruchy příjmu potravy a mezi těmi, kteří mají zdravý životní styl.


Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny © 2012 | Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
simkova@fss.muni.cz | +420 549 498 272