Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Faktory excesivního online hraní a jejich vývoj v čase. (RFEOG) (GAP407/12/1831)

Projekt se zaměřuje na zkoumání excesivního hraní na internetu. Je kladeno několik cílů:

  1. sledovat faktory na straně hráčů (psychické a psychosociální motivy) a specifika hry (design faktory), které excesivní hraní podporují;
  2. vývoj excesivního hraní v čase v průběhu jednoho roku;
  3. zkoumat možné vývojové prediktory excesivního hraní;
  4. metodologické aspekty longitudinálního online výzkumu.

Vytčené cíle budou dosaženy kombinací několika metod. Výchozím bodem bude provedení a analýza 50 kvalitativních rozhovorů s českými hráči. Rozhovory budou sloužit k vytvoření dotazníku, který bude předkládán vzorku o velikosti 1500-2000 českých hráčů online her. Dotazníkové šetření bude longitudinální a bude probíhat ve třech vlnách s využitím online nástroje pro sběr dat.Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny © 2012 | Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
simkova@fss.muni.cz | +420 549 498 272