Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Psychologické aspekty občanské participace adolescentů (GA14-20582S)

Výzkumný tým: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.; Mgr. et Mgr. Jan Šerek, PhD.; Mgr. Zuzana Petrovičová; Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Tomotaka Umemura, Ph.D.

Projekt „Psychologické aspekty občanské participace adolescentů“ se soustředí na formování občanských postojů a participace žáků základních a středních škol. Pro fungování demokracie je důležité, aby role občanů ve společnosti byla aktivní. Volení není zdaleka jedinou formou, kterou lidé využívají k vyjádření svého názoru. Mladí lidé, kteří ještě nemají možnost volit, ale o politické a společenské dění se zajímají, využívají jiné formy občanské participace, například vyjádřením podpory přes internet, nebo zapojením se do určitých organizací. Ne všichni však mají zájem se do fungování společnosti aktivně zapojit. Pro lepší porozumění tomu, co mladé lidi vede nebo naopak odrazuje od občanské participace, je pro nás důležité porozumět tomu, jak mladí lidé vnímají naší společnost a jak se v ní cítí.

Cíle projektu a časový rámec

Cílem projektu je prozkoumat názory mladých lidí na společnost a jejich zkušenosti s různými formami občanské participace. Projekt je realizován v letech 2014–2016 a zaměřuje se na studenty základních a středních škole, tedy adolescenty ve věku 14–17 let.

K lepšímu porozumění těchto vlivů a jejich vzájemnému spolu-působení nám poslouží longitudinální design studie (dvě vlny sběru dat) a také několik ohniskových skupin, kde se zaměříme na hlubší prozkoumání motivací k občanské participaci.

Realizace a výstupy

První vlna sběru dat proběhne v květnu–červnu 2014. Této fáze se zúčastní 2000 studentů osmých/devátých ročníků základních škol (ekvivalent u víceletých gymnázií) a studenti prvních ročníků středních škol z čtyř krajů (Jihomoravský, Pardubický, Zlínský a kraj Vysočina). Následovat bude několik ohniskových skupin na podzim 2014. V této době také zpracujeme správu o výsledcích pro školy zapojené do výzkumu. Na podzim 2015 proběhne druhá vlna sběru dat u těch samých respondentů a na jaro 2016 vypracujeme závěrečnou zprávu pro školy a učitelé.

Výsledky prohloubí zejména poznatky ohledně každodenních (ne explicitně politických) faktorů, které ovlivňují občanský vývoj mladých lidí. Uvedený výzkumný plán umožní formulovat teoretické i praktické implikace. Mimo plánované akademické publikace je součástí výstupů také závěrečná zpráva pro učitele a školy.Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny © 2012 | Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
simkova@fss.muni.cz | +420 549 498 272