Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

NADANÉ DĚTI: Centrum pro rozvoj nadaných dětí v Jihomoravském kraji

Kód projektu: CZ.1.07/1.2.17/02.0040

Novinky v projektu

prosinec 2014: pro učitele ZŠ připravujeme on-line vzdělávací moduly zaměřené na aspekty rozvoje v oblasti matematiky a na pedagogické a psychologické aspekty vzdělávání nadaných žáků.

Prosinec 2014: Ukončili jsme 2. běh intenzivně-vzdělávacího programu s využitím názorných pomůcek. Zúčastnilo se ho 5 nadaných žáků. Do kurzu v obou bězích se zapojilo celkem 13 dětí.

Prosinec 2014: vytvořili jsme Nástroj na identifikaci matematických předpokladů u žáků 3. ročníku, do kterého se průběžně zapojilo 30 pedagogů.

26. 11. 2014: proběhl úvodní workshop k on-line kurzům a seznámení učitelů s připravovanými vzdělávacími on-line kurzy pro učitele, kteří pracují s nadanými žáky. Kurzy jsou zaměřeny na oblast matematiky a psychologie a pedagogiky.

9. 10. 2014: proběhla konference Svět nadání. Více informací.
Videosestřih z konference:

Starší novinky >>

16. 6. 2014: Od března do května 2014 pokračoval druhým během stimulačně-obohacující kurz v oblasti matematiky na 10 základních školách, z toho pěti nově zapojených oproti prvnímu běhu. Více informací.

16. 6. 2014: V průběhu dubna–června proběhly 2 běhy kurzu Sociální dovednosti na ZŠ Úvoz.
Více informací.

15. 2. 2014: Úspěšně jsme zakončili první běh intenzivně vzdělávacího kurzu s využitím názorných pomůcek na PdF MU. Více informací.

Leden 2014: ukončen byl první běh stimulačně-obohacujícího kurzu matematiky na 10 zapojených školách.

Červen 2013: Proběhl první stimulačně-obohacující kurz matematiky na ZŠ Křídlovická.

21. 6. 2013: Prezentace projektu na konferenci Psychologická diagnostika.

1. 3. 2013: Projekt zahájil svou činnost.

Doba realizace projektu: 1.3.2013 – 28.2.215
www.nadanizaci.cz: webové stránky projektu
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Projekt je zaměřený na cílovou skupinu mimořádně nadaných žáků prvního stupně základních škol Jihomoravského kraje i na jejich pedagogy. Klade si za cíl přispět ke zlepšení vzdělávání této specifické skupiny žáků, a to formou:

Všechny tyto kroky směřují k vytvoření základů systematické péče o mimořádně nadané žáky, na které by mohl v budoucnu navázat celorepublikový systém podpory rozvoje těchto žáků.

Odborný tým:


Užitečné odkazy:

Kontakty

Odborný garant: doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D., portes@fss.muni.cz
Manažerka projektu: Ing. Miroslava Jedličková, jedli@fss.muni.cz
Finanční manažerka: Ing. Kateřina Kopecká, kopecka@fss.muni.cz
Asistentka: Kristina Marešová, maresova@fss.muni.cz

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 218/10, 602 00 Brno

Projekt byl podpořen z fondů OPVK


Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny © 2012 | Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
simkova@fss.muni.cz | +420 549 498 272