Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Inovace výuky na FSS MU – Katedra psychologie (CZ.1.07/2.2.00/15.0200)

Projekt řeší inovaci studijních programů Katedry psychologie, aby lépe odrážely potřebu pracovního trhu a připravily studenty na budoucí zaměstnání. Projekt rozvíjí 3 výukové větve: komunikace s pacienty ve zdravotnictví, personalistika a školní psychologie, které byly z hlediska poptávky vyhodnoceny jako nejžádanější.

Výstupem projektu je sada kurzů zaměřených na praktické dovednosti, praxe u zaměstnavatelů a další opatření zvyšující konkurenceschopnost studentů na trhu práce. Partnerem je Asociace klinických psychologů České republiky, která zprostředkuje studentům přímý kontakt na experty z praxe. Role partnera je nezastupitelná, díky němu lze dosáhnout individuální a intenzivní interakce mezi studenty a experty, což je u praktických aplikací psychologie pro předání zkušeností nezbytné. K této interakci bude docházet v rámci kurzů, praxí a stáží, ale i prostřednictvím Centra pro poradenskou, personální a diagnostickou péči (CPPDP), které bude v rámci projektu zřízeno.

Stránky projektu: www.opvk.fss.muni.cz/ikapsy.Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny © 2012 | Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
simkova@fss.muni.cz | +420 549 498 272