Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

EU Kids Online III (EUKO3)

Projekt se ve spolupráci s výzkumným týmem VITOVIN zaměřuje na zkoumání rizik spojených s používáním internetu u dětí a adolescentů.

Stránky projektu jsou dostupné na www.eukidsonline.net.Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny © 2012 | Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
simkova@fss.muni.cz | +420 549 498 272