Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Děti do osmi let a digitální technologie – kvalitativní informativní výzkum

Projekt je zaměřen na zkoumání zkušeností malých dětí a jejich rodin s digitálními technologiemi, jako jsou chytré telefony, tablety, počítače a počítačové hry. Cílem této studie je shromáždění informací o tom, jak se děti do 8 let věnují (online) technologiím, a identifikovat potenciální přínosy a rizika spojená s jejich užíváním.

Jedná se o mezinárodní projekt, který je realizován za spoluúčasti Evropské komise a dalších evropských univerzit z pěti zemí: KULeuven (Belgie), Masarykova Univerzita Brno (Česká Republika); Universität Mainz (Německo), Università del Sacro Cuore Milano (Itálie), University of Edinburgh (Anglie), London School of Economics (Anglie) a University of Sheffield (Anglie).

Za Masarykovu univerzitu se na jeho řešení podílí doc. David Šmahel, Mgr. Martina Černíková, Mgr. Alena Černá a Mgr. Věra Kontríková z výzkumného týmu VITOVIN.Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny © 2012 | Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
simkova@fss.muni.cz | +420 549 498 272