Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Na této stránce

Zapojte se do výzkumu!
Informace o projektu
Informace pro respondenty

Líbí se vám náš výzkum? Doporučte nás na Facebooku!

Informace pro odborníky

Stáhněte si náš manuskript o projektu. Je průběžně aktualizovaný a obsahuje popis aktuálně sbíraných dat.

CESTY DO DOSPĚLOSTI:
Dlouhodobý výzkum dospívání

Výzkum Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně pod vedením předního odborníka na psychologii dospívání prof. Petra Macka. Projekt je plně podpořen Grantovou agenturou České republiky.

Napsali o nás:

Cíl projektu:

Aktualizovat současné poznatky o tom, jak se současní mladí lidé stávají dospělými a jak tento proces „stavění se na vlastní nohy“ prožívají.
Při tom se bude sledovat, jaké jsou životní cíle a hodnoty současné mladé generace v období mezi dospíváním a dospělostí, problematika partnerských vztahů, profesní kariéra, ale také to, jak se mladí lidé cítí v době, která je charakteristická vysokou mírou svobody pro vlastní rozhodování o životním směřování a která poskytuje velké množství cest, kterými se mohou k dospělosti vydat.

Prof. Macek se nedávno v rozhovoru pro časopis Linky bezpečí vyjádřil ke změnám v procesu přijímání role dospělého člověka, ke kterým došlo v posledních dvaceti letech: „Za mé generace platila cesta: ukončit střední školu, jít na vojnu, vzít se, mít děti a najít si stabilní místo a pracovat, pracovat a vychovávat děti. To byla jediná takzvaná správná linie. Dneska je to: ukončit střední školu, začít někde studovat, možná začít někde pracovat, začít cestovat, nezůstávat dlouho na jednom místě, sbírat zkušenosti, v partnerských vztazích hledat a zkoušet, když najdu partnera, zkusit s ním žít, ale nevdávat se, nemít děti, možná až tak ve třiceti. Začaly mít daleko větší důležitost tzv. krátkodobé závazky, cíle.“

Celý výzkum má podobu online dotazníkového šetření. Účastníci výzkumu obdrží zhruba každé dva měsíce elektronickou poštou odkaz na dotazníky, jejich vyplňování jim zabere kolem 20 minut. Pro účastníky, kteří vyplní v daném roce všechny dotazníky, které obdrží, bude každoročně uspořádána tombola o ceny. Na webových stránkách projektu budou průběžně zveřejňovány statistiky z odpovědí účastníků, kterým ale bude současně také zaslána individuální zpětná vazba. Výzkumné pracoviště Masarykovy univerzity zaručuje anonymizaci osobních dat – získané informace z vyplněných dotazníků budou uchovávány v úložišti dat odděleně od osobních údajů účastníků.
Informace pro respondenty

13. 12. 2015: Výsledky vánočního speciálu

Naši milí účastníci Cest do dospělosti,
chtěli bychom vám na konci tohoto roku za vaši trpělivost a ochotu, s jakou odpovídáte na naše otázky, poskytnout zase nějaké informace o výsledcích z našeho (společného) výzkumu. Tentokrát to ale budou výsledky spíše nevážné a doufáme, že zajímavé a snad i trochu zábavné. Téměř přesně před rokem jste si mohli vybírat ze seznamu seriálových postav ty, které jsou vám nejbližší a které máte rádi. Ve stejném dotazování byl zařazen dotazník na hodnotové orientace, tedy na to, co je pro vás důležitou životní hodnotou, a také dotazník na to, jak moc vyhledáváte nové a vzrušující zážitky, situace a podněty. Zkusili jsme se podívat, jestli neexistuje nějaká souvislost mezi hodnotami, vyhledáváním vzrušení a oblíbeností určitých seriálových postav. Dalo by se také říct, že jsme se zkusili podívat na to, zda vykreslené fiktivní postavy náhodou nereprezentují určité životní hodnoty nebo zda jejich volba nesouvisí i s tím, jak moc je pro vás příjemné vyhledávat zajímavé zážitky.

A jak uvidíte, našli jsme některé zajímavé souvislosti, které by asi tvůrcům seriálů udělaly i radost, protože potvrzují, že svoje postavy dobře vytvořili. Na následujících obrázcích najdete jednak pořadí oblíbenosti seriálových postav a dále pak některé souvislosti s hodnotami a vyhledáváním vzrušujících podnětů.
30. června 2015: Záznam z losování letošní tomboly

Vážení účastníci výzkumu Cesty do dospělosti, podívejte se na záznam z losování odměn pro ty z vás, kteří v posledním roce vyplnili většinu dotazníků. Více najdete přímo ve videu.

Chtěli bychom vám poděkovat za přízeň a za to, že nám věnujete svůj čas. Díky vám můžeme lépe porozumět právě cestám, které vedou do dospělosti.

10. prosince 2014: Partnerské vztahy

Rádi bychom Vám poděkovali za Vaši přízeň a vytrvalou ochotu vyplňovat naše dotazníky! Moc si toho vážíme a doufáme, že s námi ještě chvíli vydržíte!

Zatím poslední dotazník, který jste vyplňovali v létě, byl zaměřen hlavně na to, jak to máte s partnerskými vztahy. Vybrali jsme z něj dvě oblasti, o kterých si myslíme, že by vám mohlo připadat zajímavé, jak to v nich i ve srovnání s ostatními máte.

Myslíme si, že by pro vás mohlo být třeba dost zajímavé, jaké jsou Vaše motivace k sexu. Vy samozřejmě víte nebo tušíte, co vás na sexu láká, proč po něm toužíte, proč „to“ děláte nebo chcete dělat. Ale jak to mají druzí? Cítím to jako většina mých vrstevníků? Je moje uvažování o sexu odlišné od druhých? To jsou otázky, které si člověk může klást, ale odpovědi nebývá snadné získat. V médiích se řeší hlavně sexuální orientace či nověji sexuální praktiky, ale důvody k sexu jsou považovány za jaksi samozřejmé. Přestože se může zdát, že je sex jednoduchá záležitost, lidé se v tom, co je k sexu vede, mohou lišit. Někdo má sex, protože zkrátka nemůže odolávat fyzické touze, jiní neodolávají a prostě se těší na příjemný zážitek. Jindy se lidé milují, protože je pro ně úžasná intimita, kterou při sexu s partnerem prožívají. Mnozí lidé se s partnerem/partnerkou milují proto, aby jim mu/jí udělali radost, jiní proto, že se při anebo po sexu cítí atraktivní a výkonní. Pro další lidi je sex zkrátka hodnotný a vnímají jej jako podstatnou součást partnerství či života. Stává se i to, že skončíme s někým v posteli, aniž bychom vlastně věděli proč.

Na některé z těchto důvodů k sexu jsme se ptali, a tak vám toto srovnání s druhými můžeme zprostředkovat. Zde můžete najít grafy, v nichž si můžete zjistit, jaké procento vzorku má tu kterou motivaci stejnou nebo nižší než vy. V mailu jste obdrželi svoje hodnoty, které můžete na grafu srovnat s tím, jak odpovídali ostatní:

  1. Příjemnost sexu je tím nejvíce přímočarým důvodem. Sex vám zkrátka dělá dobře, cítíte se při něm skvěle a někdy ho prostě jen tak potřebujete. Cítíte se po něm spokojení a plní energie. Někomu tato přímočarost může připadat přízemní, či méně zajímavá a tento důvod pro něj není hlavní.
  2. Někdy chceme sexem udělat radost či dobře druhým, obvykle svému partnerovi či partnerce. Jste vnímaví vůči tomu, co potřebuje a chcete ho/ji potěšit. Jste ochotní přistoupit na přání partnera/partnerky zkoušet nové věci a experimentovat. Sex tak někdy přináší příjemné výhody. Na druhou stranu, někomu tohle může připadat jako „kupčení“ se sexem, nebo využívání, které pro něj důvodem k sexu nejsou. Rozhodně pak ne, pokud by to měl být důvod jediný.
  3. .
  4. Sex je výrazem intimity a právě tento pocit hluboké intimity s partnerem je to, co na sexu mnohé nejvíc přitahuje. Sex vás sbližuje a pozvedává váš vztah. Vyjadřujete si jím vzájemnou lásku. Lidé jsou však různí a právě tato stránka sexu ho některým komplikuje nebo přímo od sexu odrazuje.
  5. Kromě toho, jak se cítíme při sexu, je mnohdy důležité taky, jak se cítíme potom. Důvodem k sexu může být, to jak spokojení, schopní či výkonní se pak cítíme. Sex je pro vás nástrojem relaxace a zvyšuje vaše zdraví. Cítíte se dobře sami se sebou. Pro někoho je tohle hlavním důvodem, pro někoho méně či vůbec.
  6. .
  7. Mnohdy se lidé tolik ve svých důvodech nehrabou. Sex je prostě hodnotný a důležitý, dává Vašemu životu pocit celistvosti, je součástí plnohodnotného partnerského vztahu a přirozenou potřebou člověka.

Je jasné, že sexuální vztah mezi partnery je záležitostí mnoha faktorů a že naše výsledky jsou jen střípkem toho, co prožíváte a jak to s partnerem máte. Neexistuje žádný optimální poměr, jak by měly být ingredience motivací k sexu namíchány. Všechna partnerství, lidé i jejich sexuální vztah prochází vývojem. Působí na ně taky mnohé události, zážitky a situace. Výsledky od nás proto berte jen jako takový malý kamínek do mozaiky, nad jehož umístěním můžete třeba popřemýšlet :-)

V posledním dotazníku jsme se Vás v létě také ptali na to, co je pro Vás osobně v partnerství nejdůležitější. To, co jste zformulovali, jste měli následně posoudit podle určitých měřítek, která zjišťují, jak moc si za svým názorem stojíte a jste o něm přesvědčeni (tzv. závazek) a do jaké míry si tuto svoji představu stále formujete (tzv. explorace). Čím vyšší máte první skór, tím stabilnější je Vaše představa toho, co je v partnerství důležité. To znamená, že se spíše budete snažit tuto představu naplnit, chovat se podle ní i si ji např. při diskusi s kamarády bránit. Nižší hodnota pak znamená, že můžete svoji představu měnit na základě okolností, názoru partnera či zkušeností z vlastního vztahu a jste spíše otevřeni názoru ostatních lidí. U druhého skóru je to tak, že čím vyšší hodnotu máte, tím více přemýšlíte nad tím, co je pro vás na vztahu nebo ve vztahu důležité. To zahrnuje i srovnávání s ostatními lidmi a zvažování různých možností. Nižší skór pak znamená, že o tom tolik nepřemýšlíte, ať už je to proto, že už v tom máte jasno, nebo proto, že to pro vás není aktuálně tolik důležité. Rádi bychom Vás však upozornili na to, že neexistují žádné správně vysoké či nízké hodnoty. Každý to má prostě jinak a tak Vaše výsledky berte spíše jako zajímavou informaci, jak to při posledním vyplňování bylo u Vás ;).

Podobně jako u výsledků týkajících se motivací k sexu se můžete podívat, jak odpovídali druzí ohledně toho, jak jistí si jsou svým názorem na partnerství a jak moc ho ještě prozkoumávají.

Doufáme, že jsme vás touto zpětnou vazbou drobně odměnili za to, že jste stále ochotni vyplňovat naše dotazníky a přejeme vám, aby vaše přemýšlení nad tím, co jste se od nás dozvěděli, bylo přínosné pro vás samotné. Snad jsme vám touto cestou poskytli za vaši snahu a trpělivost trochu osobně zajímavých výsledků.

Mějte se hezky a zůstaňte s námi i nadále!

13. května 2014: Výsledky losování tomboly

Námi velmi vážení účastníci Cest do dospělosti, dáváme vám k dispozici záznam z včerejšího losování odměn pro účastníky projektu Cesty do dospělosti, kteří v loňském roce vyplnili všechny tři zaslané dotazníky. Bylo vylosováno sto těch, kteří v nejbližších dnech obdrží informační e-mail a posléze (dle domluvy) k nim připutuje tričko s originálním motivem, který jsme nechali navrhnout jen pro náš výzkum. Pokud znáte své identifikační číslo, můžete i ze záznamu losování rozpoznat už nyní, zda jedno z triček na léto v cca 14 dnech získáte.

Chtěli bychom tímto malým dárkem vyjádřit své poděkování za to, že nám ochotně věnujete svůj čas, energii, přízeň a že nám svými odpověďmi a otevřeností umožňujete poznávat a porozumět tomu, jak se dnes mladí lidé stávají dospělými. Doufáme, že vás tato drobná pozornost od nás potěší.Losování odměn 12. května 2014

Tričko Cest do dospělostiNa pondělí 12. května 2014 chystáme opět losování drobných odměn pro vás, kteří jste vyplnili všechny tři dotazníky zaslané během roku 2013. Takových je vás kolem tisícovky, zhruba tři stovky z vás má vyplněné dva nebo jeden dotazník, ale to se určitě ještě dá napravit...

Letos jsme pro vás nechali grafika navrhnout originální tričko (viz obrázek). Jakmile provedeme losování a budeme znát 100 výherců, spustíme výrobu dle vámi udaných velikostí (proto jsme se ptali na velikost trička, které nosíte :-)) a domluvíme se na způsobu, jak k vám trička dopravit.

Informace o tombole 2013 budeme aktualizovat a samotný průběh zase zveřejníme jako videozáznam.
Pěkný májový víkend!

8. 7. 2013: Cesty do dospělosti - grafy pro srovnání vlastních výsledků s vrstevníky

Prožívaná autonomie Rozhodovací volnost

Potřeba uzavření Vyhledávání opory

1. 3. 2013: Záznam z losování tomboly pro respondenty:


V plné kvalitě naleznete video na tomto odkaze.


Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny © 2012 | Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
simkova@fss.muni.cz | +420 549 498 272