Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

CATCH-EyoU - Constructing Active Citizenship with European Youth:
Policies, practices, challenges and solutions (649538)

Velkou výzvou pro EU je v současné době "překlenutí propasti" mezi mladými Evropany a institucemi EU, zlepšení dialogu, s cílem posílit důvěru mladých lidí v instituce EU a podpořit jejich aktivní angažovanost v otázkách EU. Včetně perspektivy mladých lidí je zásadní zajištění pokračování participativní a zastupitelské demokracie.
Webové stránky projektu.

Cíl projektu

Díky společnému příspění různých oborů (psychologie, politologie, sociologie, média a komunikace, vzdělávání) má projekt CATCH EyoU za cíl identifikovat faktory, které se nachází na různých úrovních (psychologické, vývojové, makro sociální a kontextuální) ovlivňování různých forem mládež aktivní zapojení do Evropy. Přes různé studie, kvalitativní, kvantitativní, a aktivní občanství, intervence ve školách, projekt bude poskytovat komplexní pochopení různých faktorů, které ovlivňují perspektivy mladých lidí v Evropě a způsoby, jak se mladí lidé zapojují do společnosti, nabízí tvůrci politiky nové nástroje a "koncepční čočky" pro lepší pochopení této generace, jak přistupují veřejné orgány a jak se zapojit materiálně i symbolicky za účelem účasti v konstrukci společnosti obývají a tvar vládním režimům, v nichž žijí. Toto nové chápání pomůže přinést Evropskou Unii blíže jejím občanům, nejen mladým.

Realizační tým

Řešitel na MU: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.

Členové týmu:

Projekt byl podpořen Evropskou komisí v rámci programu H2020 (GA number: 649538) (2015–2018) na období září 2015 – srpen 2018.Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny © 2012 | Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
simkova@fss.muni.cz | +420 549 498 272