Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Percepce a zkušenosti s šikanou a kyberšikanou u dospívajících:
Mezinárodní srovnání

Výzkumný projekt řeší problematiku rozdílů mezi tradiční šikanou a kyberšikanou u žáků sedmých tříd základních škol.

Záměrem studie je zkoumání vlivu kontextu na vnímání a prožívání těchto odlišných forem vrstevnické agrese. Jedná se o projekt s mezinárodním rozsahem, kde se na jeho řešení podílí Anna Ševčíková, Ph.D., Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Mgr. Lenka Dědková a Mgr. Alena Černá z výzkumného týmu VITOVIN, dále Michelle Wright, Ph.D., (USA) a Fatih Bayraktar, Ph.D., (Kypr).Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny © 2012 | Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
simkova@fss.muni.cz | +420 549 498 272