Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Den bezpečnějšího internetu 2014: Vytvořme společně lepší internet

Program

Základní informace

11. únor 2014, 9:30–16:00

Přednáškový den pro veřejnost (vstupné zdarma)

Fakulta sociální studií
Masarykovy univerzity

Joštova 10, Brno (kontakt)
5. patro: učebna AVC

9:30–9:45 Zahájení

9:45–10:45 Děti online aneb jak české děti používají internet
(přednášející: Mgr. Lukas Blinka, Ph.D.)
Neustále online: děti a chytré telefony
(přednášející: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková a Monica Barbovschi, Ph.D.)

10:45–11:00 Přestávka

11:00–12:00 Rizika používání internetu: jaké jsou mýty, jaká je realita
(přednášející: Mgr. Lenka Dědková)
Dospělí coby rádci: jak usměrňovat děti v používání internetu
(přednášející: Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.)

12:00–13:15 Obědová pauza

13:15–14:15 Potenciál her ve vzdělávání a získávání využitelných schopností (přednášející: Mgr. Zdeněk Záhora a Mgr. Tomáš Bártek)

14:15–14:30 Přestávka

14:30–16:00 Panelová diskuse „Kdy už toho je moc“ aneb závislost na počítačových hrách a na internetu
(diskutující: Mgr. Lukas Blinka, Ph.D., Mgr. Kateřina Škařupová a přizvaní hosté)

V případě Vašeho zájmu budeme rádi, když svou účast potvrdíte do 7. 2. 2014 zasláním e-mailu (den.bezpecnejsiho.internetu@seznam.cz) nebo na Facebooku.
Pomůže nám to odhadnout, pro kolik lidí máme nachystat kávu a občerstvení!

Konference je pořádána s podporou projektu VITOVIN: Vytvoření interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu internetu a nových médií.


Přednášející

Mgr. Lukas Blinka, Ph.D., je psychologem, výzkumným pracovníkem na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Výzkumně se dlouhodobě zabývá vlivem používání nových digitálních médií na život jedinců, skupin i společnosti, specializuje se na psychologické aspekty počítačových her, závislostního chování na internetu, či obecně vztahu well-beingu a digitálních technologií. Účastnil se a účastní řešení několika mezinárodních výzkumných projektů, například EU Kids Online II (financovaný Evropskou komisí a současně koordinovaný London School of Economics and Political Sciences) či Generations and inter-generational relationships in the emerging information society a Conceptualisations and experiences with public and private in technologically saturated society řešené na Univerzitě v Tartu, Estonsko.

Mgr. et Mgr. Hana Macháčková je studentkou doktorského programu Sociální psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde také pracuje jako odborný pracovník ve výzkumu pro Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny. V rámci výzkumu se zabývá zejména členstvím v online komunitách a používáním sociálních sítí, soukromím a sebe-odkrýváním na internetu, kyberšikanou, blogováním a rodičovskou mediací užívání internetu u dětí. Publikuje v českých i mezinárodních časopisech a aktivně se zapojuje do řady výzkumných projektů, např. “Rizika používání internetu pro děti a adolescenty”, „Copingové strategie kyberšikany u českých adolescentů” či “Weblog: okno do duše adolescenta”.

Mgr. Lenka Dědková je studentkou doktorského programu Sociální psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a odbornou pracovnicí na Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny tamtéž. Zabývá se zejména rizky na internetu souvisejícími s mezilidskými vztahy: kyberšikanou a negativními zkušenostmi ze setkávání s virtuálními kamarády, v těchto oblastech také publikuje v mezinárodních časopisech. Podílí se na mezinárodních výzkumných projektech “Rizika používání internetu pro děti a adolescenty” a „Copingové strategie kyberšikany u českých adolescentů”. Spolupracuje také s odborníky z Fakulty informatiky na tématu online bezpečnosti.

Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D., působí na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Ve své výzkumné činnosti se zabývá problematikou online rizik u dětí a dospívajících, zejména vystavení se online sexuálním materiálům, navazování sexuálních kontaktů na internetu a neposledně kyberšikanou. Je autorkou řady publikací v mezinárodních časopisech. Aktivně se podílela na řešení vědeckých projektů zaměřených na online rizika: “Rizika používání internetu pro děti a adolescenty” a „Copingové strategie kyberšikany u českých adolescentů”.

Mgr. Zdeněk Záhora je zakladatel a předseda neziskového občanského sdružení MU Game Studies, které organizuje odborné konference o herních studiích, o možnostech zkoumání videoher, prakticky orientované workshopy a vzdělávací akce. Zabývá se participativní kulturou, kreativním zapojením hráčských subkultur a mapováním herního průmyslu v České a Slovenské republice. Digitální hry považuje za nepřehlédnutelný fenomén, který má stejnou pravděpodobnost být negativním jako pozitivním. Významné realizované projekty: mapování průmyslu ve spolupráci s JICem, Game Making University (zaměřeno na začínající vývojáře), CONference, gamestudies.cz.

Mgr. Kateřina Škařupová je studentkou doktorského programu Sociální psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a odbornou pracovnicí na Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny. Dlouhodobě se zabývá drogovou problematikou a nyní se specializuje na behaviorální závislosti v kontextu používání internetu.Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny © 2012 | Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
simkova@fss.muni.cz | +420 549 498 272