Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Hledáme účastníky do studie „Psychologické souvislosti fenoménu déjà vu“


Registrace do výzkumu a sběr dat byl ke dni 30. 6. 2014 ukončen.

Od května 2013 bylo osloveno 1054 zaregistrovaných dobrovolníků, počet vyplněných dotazníků činí k dnešnímu dni 842. Momentálně probíhá zpracování shromážděných dat a příprava jedné dílčí studie, o jejíchž výsledcích vás budeme brzo informovat.

Jako malou „ochutnávku“ z výsledků uvádíme dvě drobná zjištění:

  1. Muži a ženy z našeho souboru se neliší v tom, zda zažívají či někdy zažili déjà vu.
  2. Výskyt tohoto fenoménu souvisí s věkem – zážitek déjà vu uvádějí spíše mladší lidé.

Všem zúčastněným moc děkujeme za jejich čas a energii, kterou věnovali vyplňování dotazníků, a doufáme, že pokud bychom v budoucnu chtěli ještě nějaké informace doplnit, že by vás oslovení z naší strany s prosbou o další spolupráci neotrávilo, ale třeba i potěšilo.

Pěkné léto za výzkumný tým projektu Psychologické souvislosti fenoménu déjà vu přeje
Lenka Lacinová

Déjà vu je zážitek, při němž nám spontánně a velmi prchavě přijde určitá situace velmi známá, a současně si uvědomujeme, že tento pocit známosti není opodstatněný.

Zatím neumíme vysvětlit, co přesně déjà vu způsobuje, nicméně už víme, že tento jev úzce souvisí s určitými strukturami mozku. Prokázala to studie prof. Milana Brázdila, realizovaná ve spolupráci s Britskou University of Exeter a publikovaná v prestižním odborném časopise Cortex.

Tato studie umožnila poodhalit tajemství jevu pocitu „již poznaného“, stojíme však teprve na počátku cesty vedoucí k jeho úplnému porozumění.

Rádi bychom vás touto cestou požádali o účast na studii, která si klade za cíl objasnit širší psychologické souvislosti déjà vu a fungování lidského mozku. Na realizaci této studie se podílí pracoviště Centra neurověd — CEITEC MU, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU a Akademie věd České republiky.

Více se o předchozím výzkumu déjà vu dozvíte v rozhovoru s prof. Brázdilem, který za tuto inovativní studii obdržel v letošním roce cenu G. J. Mendela.

Za realizační tým
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Kontakt: lacinova@fss.muni.cz


Pokud jste plnoletí, máte přístup k internetu (osobní e-mail) a hlavně chuť se zapojit do výzkumu mapujícího jednu z aktuálních otázek fungování lidského mozku a psychiky, budeme rádi, když se na této stránce zaregistrujete. Nepotřebujeme znát vaše jméno, jediným osobním údajem, pomocí kterého vás budeme kontaktovat, je e-mail, který nám pro tento účel poskytnete. Databáze kontaktních e-mailů je uchována odděleně od odpovědí z dotazníků.Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny © 2012 | Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
simkova@fss.muni.cz | +420 549 498 272